Skip to main content
Logo print

Brannbestandige systemer for føringsveier | Legrand Norway

Brannbestandige systemer for føringsveier

Vi representerer MP Bolagen Industri Abs systemer for kabelstyring i Finland. Toppproduktene produseres og lagres på en fabrikk i Vetlanda, Sverige. Du kan bestille dem via butikker som selger elektrisk utstyr. Legrands eksperter hjelper deg gjerne med spørsmål du måtte ha om produkter eller utvalget deres.


Kaapelitiet

Du finner følgende blant utvalget av brannklassifiserte produkter:

 • Kabelstiger
 • Brett
 • Armaturskinner
 • Nettingbrett

Ved utforming av brannklassifiserte installasjoner, se også produsentens spesifikke krav nedenfor:

Forskrift (EU) Nr. 305/2011 om markering av byggeprodukter gjelder også for netting og kabelstyringsprodukter, selv om det ikke for tiden finnes en samlet europeisk standard for dem. Som et resultat av dette gjelder de nasjonale kravene i standardpublikasjonen SFS 6000-5-55:2022 i Finland. Den inneholder generelle krav for sikkerhetssystemer, valg og installasjon av strømforsyningssystemer og strømforsyninger til sikkerhetssystemer.

Det er for tiden ingen harmonisert europeisk standard for kabelstyringssystemer, så ytelsen i tilfelle brann er deklarert av produsenten på grunnlag av resultatene av brannmotstandstester i henhold til de europeiske standardene EN 1361-1 og EN 1361-2. Installasjoner skal utføres i henhold til både produsentens spesifikke anvisninger og nasjonale installasjonsforskrifter.   

Ved utføring av brannbestandige installasjoner, må følgende krav tilfredsstilles:

 • Alle komponenter må være godkjent av produsenten for den nødvendige brannklassifiseringen.
 • Monteringsstrukturene må være brannbestandige og kunne motstå belastningen av de installerte komponentene selv ved brann.
 • Sikkerhetsstrukturer må installeres over andre installasjoner, eller så må de kunne tåle vekten av alle strukturer ovenfor som kan falle på dem.

For å oppnå R60 brannklassifisering kreves det også at:

 • For kabelstigeinstallasjoner (200–600 mm), er flat maksimal belastning på 20 kg per meter, med maksimalt støttemellomrom på 1,5 m. Kabler i vertikale brett skal festes med intervaller på ikke mer enn 300 mm.
 • For nettingbrettinstallasjoner (55 mm – 400 mm) er flat maksimal belastning 10 kg per meter, med en maksimal støtteavstand på 1,5 m. Kabler i vertikale brett skal festes med intervaller på ikke mer enn 300 mm.
 • Maksimal jevn belastning for horisontale brettinstallasjoner (100 mm – 400 mm) er 10 kg per meter, med en maksimal støtteavstand på 1,5 m.
 • Maksimal jevn belastning for armaturskinneinstallasjoner (75 mm – 100 mm) er 10 kg per meter, med en maksimal avstand på 1,5 m.
Tikashyllyt

Støttemetoder for brannklassifiserte installasjoner


Kabelstiger

 • Maksimal belastning på kabelstiger er 20 kg per meter
 • Maksimalt støttemellomrom er 1,5 m
 • Bredder 200-600 mm
 • Festing av vertikale hyller til veggen ved intervaller på 1,0 meter og til gulvet. Feste av kablene med kabelbånd til hvert trinn, festeavstand på 250 mm.
Tikashyllyt seinäkannatus lisätuki katosta
Tikashyllyt porttikannatus
Tikashyllyt seinäkannatus lisätuki seinästä
Tikashyllyt Keskikannatus
Tikashyllyt pystyhylly
Tikashyllyt

Nettingbrett

 • Maksimal belastning på nettingbrett er 10 kg per meter
 • Maksimalt støttemellomrom er 1,5 m
 • Bredder 55-400 mm
Lankahyllyt seinäkannatus
Lankahyllyt porttikannatus
Seinäkannatus lisätuki seinästä
Levyhyllyt

Horisontale brett og armaturskinner

 • Maksimal belastning på brettene er 10 kg per meter
 • Maksimalt støttemellomrom er 1,5 m
 • Bredde på horisontale brett 100-400 mm
 • Bredde på armaturskinner 75-100 mm
Levyhyllyt seinäkannatus lisätuki katosta
Levyhyllyt porttikannatus
Levyhyllyt seinäkannatus lisätuki seinästä
Valaisinripustuskiskon kattokannatus

Bygningens brannklasse


Bygningens brannklasser er P1, P2 og P3. De bærende konstruksjonene til en bygning i P1-klasse antas å kunne tåle brann uten å kollapse. Det er ingen grense for størrelsen på en bygning i denne klassen og hvor mange personer den kan huse.

De strukturelle kravene for en bygning av klasse P2 kan være lavere enn de for en bygning av klasse P1. Et tilstrekkelig nivå av sikkerhet oppnås ved å pålegge krav, spesielt for overflateegenskaper og utstyr som styrker brannsikkerhet. Størrelsen på en slik bygning og antall personer i den er begrenset avhengig av hvordan bygningen brukes.

Det er ingen spesifikke krav til de bærende konstruksjonene til en P3-klasse bygning når det gjelder brannmotstand. I en slik bygning oppnås et tilstrekkelig sikkerhetsnivå ved å begrense størrelsen og antall beboere, avhengig av type bruk.

Gitt at spredning av brann forhindres, kan forskjellige deler av en bygning tilhøre forskjellige brannklassifiseringer. Imidlertid må utgangene til deler som er separert av en brannvegg bygges separat, slik at dører i brannveggen ikke må brukes i tilfelle brann.

Bærende og avdelingsgivende bygningselementer er klassifisert etter sin motstand mot brann. Kravene som stilles til bygningselementer er beskrevet ved hjelp av symbolene R, I og E, som henholdsvis refererer til bæreevne, isolasjon og integritet. Etter symbolet som brukes, indikeres brannbestandighetstiden i minutter ved ett av følgende tall: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 or 240. Den resulterende markeringen, dvs. kombinasjonen av stor bokstav og tall, er bygningens brannklasse. En lastbærende klassifikasjon i tilfelle brann er vanligvis påkrevd for kabelstyringssystemer.

Kabelbrett og deres monteringsdeler er laget av stål. Selv om stål er klassifisert som et ikke brennbart materiale, blir den strukturelle styrken alvorlig redusert ved temperaturer over 450 °C. MP Bolagen Industri Ab har testet sine produkter for kabelstige og trådbrett ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i henhold til kravene i europeiske standarder EN 1361-1 og EN 1361-2.