Skip to main content
Logo print

Firmaets datasenter | Legrand Norway

Firmaets datasenter

Datasentre har blitt en stadig viktigere del av folks hverdag. Å sikre den mest effektive og sikre driften av datasentre er en prioritet for enhver virksomhet. Å bygge og vedlikeholde et datasenter kan være en stor og kapitalintensiv oppgave for en bedrift.


Vi utvikler pålitelige, effektive og skalerbare datasenterinfrastrukturer


Integrering av smarte racks, inkludert PDUer, miljøsensorer, tilgangskontrollsystemer, aktivaovervåking, serielle konsoller og KVM i samlokaliseringsracks for IT-utstyr er en kostnadseffektiv måte å sikre at IT-systemer alltid opererer med full kapasitet og at maskinvaremiljøet er sikkert, både når det gjelder tilstand og fysisk sikkerhet. Maksimal tilgjengelighet og høyeste avkastning på investering (ROI).

konesali

Bedriftsnettverk


Moderne datasentre er ekstremt komplekse bygninger, og de blir stadig mer komplekse. Kostnadene ved å bygge et toppmoderne hyperskala datasenter kan raskt løpe opp i millioner av euro, selv før en eneste Bitcoin er utvunnet eller en eneste video er spilt inn. En bedrift som beslutter å bygge sitt eget datasenter trenger strategi, visjon og utholdenhet. Byggefasen må fullføres og systemene må være oppe og kjøre før en ROI i det hele tatt kan vurderes. Til tross for reelle og opplevde vanskeligheter, ønsker mange bedrifter fortsatt å ha sin egen infrastruktur for sine IT-behov.

Et slikt frittstående konsept er å foretrekke dersom IT er et profittsenter for bedriften og ikke et kostnadssted. Et godt designet IT-miljø som gir den rette brukeropplevelsen kan være et verdifullt og unikt salgsargument for bedrifter. Amazon.com er et utmerket eksempel på dette.

Sammenlignet med å leie en samlokaliseringsplass eller bruke offentlig skyinfrastruktur, får du mer smidighet til å administrere kostnader ved å bygge et datasenter. En bedrift kan også trenge sin egen infrastruktur hvis virksomhetsvekst krever at applikasjoner flyttes ut av skyen eller ut av et samlokaliseringssenter.

Fordeler og ulemper ved å ha din egen infrastruktur


Kompleksiteten av dagens datasentre er et enormt hinder for mange selskaper. Her er noen av beslutningene og målene som trengs for å bygge ditt eget velfungerende datasenter:

 • Hva blir databelastningen i datasenteret? Avhenger det av et visst nivå av oppetid (99,999 %) eller av en nivåvurdering (som definert av Uptime Institute)?
 • Må et datasenter ha en bestemt strømbrukseffektivitet (PUE) eller et karbonfotavtrykk?
 • Hva er kravene for strøm og kjøling per kvadratmeter? Kommer datasenteret til å bruke lokal fornybar energi, eller er det avhengig av strømleverandøren?
 • Hvordan vil den faktiske datainfrastrukturen og andre støttekomponenter for datasentermiljøet (kontorer, kjøling, osv.) bli plassert?
 • Hva slags nivå av fysisk og logisk tilgangskontroll kreves til å begynne med, og hvilke systemer krever vedlikehold?
 • Må datasenteret ha døgnbemanning?
 • Hvilke ventetid- og responsmål vil datasenteret ha?
 • Er det behov for et annet parallelt område for nødgjenoppretting i datasenteret?
 • Hvor raskt må forretningssystemene være oppe og gå?
 • Støtter datasenteret ikke bare produksjon, men også utvikling?
 • Hva er det grunnleggende økosystemet som trengs? Open Compute vs. Open19 vs. OEM vs …
 • Hvor lenge er datasenteret forventet å være i bruk før det blir oppgradert?
 • Hvor ofte kommer brukerne til å måtte ha fysisk tilgang til utstyret? Hvor ofte må utstyret oppdateres?
Oma infrastruktuuri

Å bygge og drifte et datasenter krever et pålitelig team av fagfolk som kan dekke behovene til firmaet så vel som fremtidige brukere av datasenteret. Bare å kjenne til IT-systemer og programvare er ikke nok for å lykkes med å designe og bygge et datasenter. For å minimere kostnadene og maksimere avkastningen, er det nødvendig å ha eksperter innen eiendom, finans, energi- og avfallshåndtering, kontrakt, innkjøp, prosjektledelse, menneskelige ressurser og eiendomsforvaltning.

Gi disse ekspertene tid til å stille detaljerte og vanskelige, men nødvendige spørsmål. Denne informasjonen er nødvendig for å møte ledelsens forventninger som førte til beslutningen om å bygge et velfungerende datasenter. Dokumentering og gjennomgang av svarene med ledelsen sikrer at alle parter forstår målene og suksesskriteriene for å bygge datasenteret.

Ingen datasentre kan fungere uten elektrisitet. Valget av elektrisk arkitektur og strømforsyning for datasenteret og rackene avgjør om bedriftens datasenter tilfredsstiller de ønskede ytelsesmålene. PDU-en som er valgt for rackene hjelper til med å måle ytelse og administrere strøm i et heterogent miljø med mange forskjellige server-, lagrings- og tilkoblingsleverandører.

I tillegg avhenger den vellykkede etableringen av et datasenter sterkt av leverandørene og partnerne som velges for design, konstruksjon og distribusjon. Det er mer sannsynlig at resultatevalueringen av prestasjonene opp mot datasenterets mål blir positiv når selskapene som velges som leverandører er innovative selskaper som er i stand til å levere et stort utvalg av produkter for datasentre med volumet, funksjonene og tilgjengeligheten som et godt datasenter trenger.

Fire hovedtrekk ved et vellykket bedriftsdatasenter