Skip to main content
Logo print

Intelligent belysning | Legrand Norway

Intelligent, menneskefokusert belysning

I dagens eiendomsbygging og -renovering er det spesielt fokus på tilpasning av rom og kostnadskontroll i møte med stigende priser. Samtidig har endringene i den globale situasjonen ført til, for eksempel, en reduksjon i behovet for konvensjonelle kontorer, siden mange nå jobber hjemmefra.


Muuttuva valaistus piirros

Variabel belysning med LED


Intelligent, menneskefokusert belysning spiller en viktig rolle i å utvikle fleksible områder. I bygg endres leietakere og brukernes behov er i stadig utvikling. Belysningen må også kunne endres uten å kreve omfattende endringer i kabling og strukturer. Teknologien for LED-belysning gjør det mulig å kontrollere kvantitet, kvalitet, farge og timing for lyset, nesten uten begrensninger. Jo lettere det er å gjøre endringene, jo billigere og raskere vil det være. Samtidig senkes terskelen for å velge og bruke nye og smartere teknologier.

Älykäs valaistus

Så hva er intelligent belysning?


Mange tror at intelligent belysning fungerer automatisk og alltid sørger for riktige lysforhold for behovene deres. Den enkleste løsningen for dette er sensorbasert lysstyring basert på tilstedeværelse og mengde dagslys. Den mest håndgripelige fordelen av sensorkontroll er å spare strøm. Et smart lys kan betraktes som et som fungerer autonomt og inneholder nødvendig teknologi, for eksempel en tilstedeværelsessensor eller dagslyssensor. Et smart lys kommuniserer også smidig og deler data med andre lys i samme belysningsgruppe eller med et sentralt administrasjonssystem. Ha ekstra oppmerksomhet på at sensoren i det smarte lyset også kan brukes til andre byggautomatiseringsbehov. Dette gjør det mulig å unngå å ha flere sensorer fra forskjellige systemer kjørende parallelt, men i stedet for å produsere tilstedeværelsesbaserte data fra lyset til andre formål som ventilasjonskontroll.

Nainen käyttää älyvalaistusta

Begrep for smartbelysning


Smartbelysning kommer med en ordbok av begreper det er nyttig å kunne – digital kontroll, busskontroll, trådløs kontroll, MESH-nettverk, selvlæring, mobilapper, sensorer, datainnsamling, integreringer, IoT og mange andre.  Teknologiene og protokollene for belysningskontroll har også endret seg i løpet av de siste årene, og det viktigste valget nå er mellom kablede bussprotokoller (f.eks. DALI, KNX) og trådløse systemer (Bluetooth, Zigbee, WiFi, osv.)

Mies käytävällä

Brukerorientert belysning


Det finnes mange forskjellige typer smarte belysningsløsninger, men det er verdt å huske at fra brukerens synspunkt er det til syvende og sist ikke så stor forskjell på dem. Det viktigste elementet i menneskesentrert belysning bør alltid være brukerorientering og gjøre det enkelt for folk å se godt i ulike situasjoner. Et belysningssystem er aldri utviklet for å spare energi – målet er heller å velge løsninger som dekker brukerens behov og som er så fleksible, bærekraftige og energieffektive som mulig. Ensto belysningsprodukter dekker alle disse kravene.

Smart menneskesentrert belysning


Vi hos Ensto Building Systems jobber med alle de større profesjonelle leverandørene av belysningskomponenter og -systemer, og utvikler kontinuerlig vår egen ekspertise. Blant leverandørene vi samarbeider med finner du Helvar, Tridonic, Casambi og Philips.

Vi tilbyr støtte og egen kompetanse for fremtidssikker planlegging og valg av produkt/løsning. Vi tilbyr Ensto-lys av høy kvalitet for alle bruksområder, med riktig teknologi for design og formål. Ikke nøl med å be om hjelp, enten du trenger innendørs eller utendørs belysning, og uansett størrelse!