Skip to main content
Logo print

Valg av kapsling | Legrand Norway

Kotelot

Valg av kapsling

Vil tilbyr kapslinger av høy kvalitet og industrikomponenter for de mest krevende miljøer. Vi er en pålitelig og fleksibel partner med svært kvalifisert personale og en nyskapende designavdeling, i tillegg til ekspertise på en mengde bruksområder og råmaterialer. Det er det som gjør oss til ekte fagfolk. Kort sagt kan du stole på ferdighetene våre, konsekvent høy kvalitet og økonomisk stabilitet.


Kotelon valinta

Velge riktig Ensto-kapslinger


Når du velger en Ensto-kapsling, må du kjenne til driftsprinsippene for utstyret som skal installeres i det og hvor det skal plasseres. Dette vil bidra til å korrekt bestemme kapslingenes nødvendige egenskaper. I tillegg til dimensjonene, er det andre faktorer du må vurdere når du velger en Ensto-kapsling:

  • materialet
  • kapslingens klasse og støtmotstand
  • brannklassifisering
  • sertifikater
Kotelomateriaali

Materiale i Ensto-kapslinger

I produksjonen av kapslingene våre bruker Ensto kun førsteklasses materialer fra verdens ledende materialeleverandører. De riktige materialene sørger for sikkerheten til det installerte utstyret og sikkerheten for brukerne, samt reduserer unødvendige kostnader som kan oppstå på grunn av feil på utstyret. Vedlikeholdsbehovet til Ensto-kapslinger avhenger av hvilket materiale som brukes.

Ensto Cubo standardkapslinger

Ensto Cubo standardkapsling er produsert av følgende materialer:

  • termoplast (ABS og polykarbonat)
  • polyester
  • aluminium

Kundespesifikke kapslinger

Vi har ekspertkunnskap om et stort utvalg av materialer. Materialene til Enstos tilpassede skap og industrielle skallløsninger velges alltid i samråd med kunden. Dette sikrer optimale valg både når det gjelder produksjonsevne og teknisk ytelse.

Tetninger for Ensto-kapslinger

For å sikre en høy grad av beskyttelse bruker vi sprayede, sømløse polyuretanpakninger i våre termoplast-, polyester- og aluminiumskapslinger. Et alternativt tetningsmateriale er silikon. Driftstemperaturene til de forskjellige tetningsmaterialene er:

  • Polyuretan: -40 °C til +80 °C
  • Kloropren (CR): -40 °C til +110 °C
  • Silikon: -50 °C til +150 °C
Kotelon mitat

Mål for Ensto-kapslinger

Størrelsen på kapslingen som skal brukes avhenger av minste og/eller største dimensjoner på utstyret. Ved valg av størrelse, er det også viktig å ta med i vurderingen eventuelle andre komponenter som kan legges til senere. Hvis flere sannsynligvis legges til senere, sørg for at kabinettet er stort nok til å romme dem.

Standardskapene våre er tilgjengelig i flere størrelser. I tillegg kan vi skape kapslinger i henhold til målene som kunden ber om.

Kotelointiluokka

Kapslingsklasse

Skapklassen er en viktig kvalifisering for skap. Den er definert for en tom kapsling, og må holdes på samme nivå gjennom hele installeringen og for kapslingen og alle komponentene. Dette betyr blant annet at IP-koden til kabeltetningsklemmer må være lik eller høyere enn IP-koden til kapslingen. 

IP-kode (EU-standard EN 60529)

Ensto Cubo-skap er utviklet for krevende forhold. IP-kodene deres varierer fra IP55 til IP67. Vi har også produsert tilpassede løsninger med koden IP69K. Disse applikasjonene er støvtette og motstandsdyktige mot høytrykksrensing og rengjøring med varmt vann.

IK-kode (EU-standard EN 62262)

Ensto termoplastskap har IK-koder mellom IK06 og IK10.

Miljøklasse UL 50 E

Ensto-kapslinger er testet til miljøklasse UL i USA. Denne miljøtypeklassifiseringen er også kjent som NEMA-klassifiseringen. For mer informasjon, se nettstedet til UL Solutions på www.ul.com.

Paloluokka

Brannklasser til Ensto-skap

Brannklassen bestemmes av hvor lett et materiale vil antennes eller brenne og forårsake brann. Kravene til kapslingens brannklassifisering avhenger av kapslingens formål. Brannklasse refererer til evnen til andre materialer enn metall eller keramikk til å motstå antennelse og forbrenning. UL Solutions har testet brannklassifiseringene til Ensto-skap.

De fleste av våre polykarbonatkapslinger er testet i henhold til standarden UL 746C og har bestått den krevende 5-tommers flammetesten. Våre polykarbonatkapslinger har en UL 94 V-2 / 5VA brannklassifisering for materialet, og våre ABS-skap har en UL 94 HB-klassifisering for materialet.

Ensto plastskap tilfredsstiller også glødetrådtesten for IEC 60695-2-11. Se spesifikasjonene for Ensto Cubo-serien i tabellen.

Sertifikaatit

Sertifiserte Ensto-kapslinger

Ensto Cubo-skap er sertifisert i henhold til standarden EN 62208 (SGS Fimko). De fleste av polykarbonat-kapslingene våre er også UL-listet og cUL-listet (UL Solutions, Fil nr. E 189312).  Mange Ensto-kapslinger har også tildelt Germanischer Lloyd-sertifikatet for marine bruksområder.