Skip to main content
Logo print

Kontorbelysning | Legrand Norway

Avanserte Ensto-løsninger for kontorbelysning

I økende grad tjener kontorer til å fremme samhandling og forsterke bildet av selskapet og dets driftskultur. Dette utvider omfanget for kontorbelysning fra arbeidsstasjoner, møterom og ganger til et helhetlig område for å arbeide, møtes og eller tilbringe tid. I tillegg må belysningen være fleksibel for endringer hos brukerne eller områdets utforming.


Belysningskontroll har blitt gitt en viktig rolle i kravene for energieffektivitet og de ovennevnte trendene og kravene for kontorbelysning. Ensto bruker smart LED- og kontrollteknologi for å tilby best mulig energieffektivitet i løsningene sine. Dette muliggjør også bruk av Ensto-belysning og dens integrerte sensorer som en plattform for innsamling av eiendomsdata.

Vi er en kontorbelysningsspesialist som forstår behovene og forventningene til designere, entreprenører og sluttkunder. Vi tilbyr de Ensto belysningsløsningene som best tjener brukerne våre, i tillegg til et bredt utvalg av Ensto kontorbelysning av høyeste kvalitet – både når det gjelder teknologi og design.

Suunnittelijat työssään

Trender for kontorbelysning


2020-tallets kontor er en blanding av ulike samhandlingsrom som endres etter behov. Det må finnes store og små kontorer, møterom og teamrom. Folk trenger også stille områder og privatliv. For innganger, overganger og samhandlinger, ønsker folk kanskje områder som er mer som hjemme eller tilbyr en mer dynamisk opplevelse. Hybridarbeid er kommet for å bli, og mengden kontorplass som trengs blir mindre. Samtidig kreves det mer av disse lokalene og bygningstjenestene.

Suunnittelijan piirrokset

Design av kontorbelysning


Belysning finnes det på alle områder, og den må være fleksibel nok til å endres når behov og situasjoner tilsier det. Dagens belysningsdesign må imøtekomme forskjellige mennesker, energieffektivitet og tilpassbarhet. Designrammene for kontorbelysning er gitt i standarden for innendørs arbeidsplassbelysning EN 12464-1 (Lys og belysning. Belysning av arbeidsplasser. Del 1: Arbeidsplasser innendørs En oppdatert versjon av standarden ble publisert i september 2021. Den gir anbefalinger om å vurdere belysningen av forskjellige rom i henhold til plassen og oppgavene. Belysningen må også kunne tilpasses. Hovedoppdateringen som ble foretatt er en økning i påkrevde nivåer av lysintensitet dersom visse kriterier krever dette. Intelligent sensorteknologi integreres diskret i toppmoderne LED-lys for å gjøre disse tingene mulig. Høykvalitets intelligent belysning funger slik du vil og når du trenger det!

Yrityksen kokous

Løsninger for kontorbelysning


Innkjøpsløsninger veiledes av kostnadseffektivitet. Et smart, høykvalitets og hensiktsmessig valgt belysningssystem sparer energi og vedlikeholdskostnader under drift. Belysning er en langsiktig investering, og utnyttelsesgraden er langt på vei det som bestemmer den eventuelle livssykluskostnaden.

Kahdenkeskinen palaveri

Hvorfor Ensto Building Systems?


Vi er en lokal kontorbelysningsspesialist og leverandør som forstår behovene til designere og entreprenører. Ved å være oppmerksomme på behovene og ønskene til kundene og sluttbrukerne, kan vi samarbeide for å levere de beste Ensto belysningsløsningene av høyeste standard for det tekniske så vel som design. Vår produktutviklingsenhet og regionale salgsteam står til tjeneste for store og små kontorbelysningsprosjekter!


Bruksområder for Ensto kontorbelysning:

Toimisto

Kontorer

Kontorbelysning er en kombinasjon av naturlig lys, godt designet kunstig belysning, lysstyring og riktige belysningsvalg. Ensto har et bredt utvalg av belysnings- og styringsløsninger for kontorbruk, og fremfor alt er de egnet til formålet.

Koulu

Skoler

Mengden og kvaliteten på lyset har vist seg å ha en positiv innvirkning på arbeids- og læringsutbyttet. Dagens skiftende skole- og arbeidsplasser, terminalarbeid og nettbrettarbeid stiller sine egne krav til belysningen. Vi tilbyr tilpasningsdyktige og allsidige Ensto belysningsløsninger for dette miljøet.

Päiväkoti

Barnehager

I sortimentet vårt finner du passende Ensto belysningsløsninger for innendørs og utendørs belysning. Konvertibilitet og enkel lysstyring er avgjørende i barnehager. Med en god optisk belysningsløsning fra Ensto og intelligent styring kan man oppnå blendingsfri, hensiktsmessig og trygg barnehagebelysning.

Vanhainkoti

Hjem for eldre

Belysningen i eldreboliger må være behagelig og brukerne må føle seg trygge i rommet. Riktig belysning bidrar også til beboernes søvnrytme, våkenhet og generelle velvære. Lysstyring sørger for at ulike rom og situasjoner får riktig mengde lys når de trenger det. Armaturserien fra Ensto tilbyr også trygge løsninger for sykehjem.

Kirjasto

Biblioteker

Midt i hyllene og på lesesalene er det viktig å sørge for trygg og tilstrekkelig effektiv belysning for å kunne gå, se og lese. For å sikre god kontrast mellom tekstene er det viktig å unngå blending og hindrende blending og å bruke passende kontraster. Dette kan oppnås gjennom valg av armaturoptikk og god lysdesign. Ensto kontorarmaturer er også ideelle for biblioteksmiljøer.

Terveydenhuollon tila

Helsefasiliteter

Ulike rom, ulike behov for synlighet for ulike grupper av mennesker og sikkerhet krever ulike belysningsløsninger og fleksibilitet. Det er viktig at lokalene og armaturene er rene. Vi tilbyr et bredt utvalg av Ensto armaturer og brukervennlige Ensto styringsløsninger for ulike behov og brukere.

Vastaanotto

Lobby og resepsjon

I inngangspartiet brukes belysning for å trekke oppmerksomheten mot viktige områder og understreke merkevarens image. Belysningen skal lede til resepsjonen, garderoben og tilkomstveier som heiser og trapperom. Vi kan også tilpasse standard Ensto armaturer for å skape iøynefallende belysning i store lobbyer. Husk også å sørge for tilstrekkelig belysning for de ansatte i resepsjonen!

Hissiaula

Andre offentlige rom

I alle offentlige rom er belysningens rolle å sørge for trygg og hensiktsmessig bevegelse, opphold og bruk. Vi tilbyr et bredt og kostnadseffektivt utvalg av Ensto armaturer og brukervennlige Ensto styringsløsninger for ulike behov og brukere.