Skip to main content
Logo print

Samleskinner | Legrand Norway

Samleskinner

Sammen ser vi etter smarte produktløsninger, holder kostnadene fra arbeidsstans på et minimum, og gir optimal logistisk koordinering. Siden de er så enkle å bruke og installere, er disse produktene ideelle for dette formålet. Vår prosjektbaserte tilnærming inkluderer beregning, utvikling, installering, logistisk koordinasjon med leverandørene, sertifisering av installasjoner og kundeservice. Slik minimerer vi omkostningene for installasjon.


Virtakiskoasennus

Med samleskinner kan du tilby kundene dine en overlegen totalkostnadsløsning. Du sparer tid i løpet av installeringsfasen, og vedlikehold av elektrisitetsinfrastrukturen blir enklere.

  • Rask installering uten kabler.
  • Forgreningspunkter kan installeres på stedet, noe som sparer deg for tid og penger.
  • 3D-teknologien vi bruker i designfasen reduserer risikoen for dyre feil.

Samleskinner fordeler elektrisitet enklere og smidigere enn andre mer permanente former for installering og fordeling. Samleskinnen er også ideell for å fordele elektrisitet til datasenteret. Det finnes mange fordeler ved å bruke samleskinner, som:

Virtakiskot

Lavere kostnader
Mindre modifikasjonsarbeid, noe som betyr lavere installasjonskostnader og ingen behov for kostbare modifikasjoner eller å ansette en elektriker.

Raskere installering
Byggeprosjekter kommer i gang raskere og strømforsyningen kan legges til, fjernes eller omplasseres raskt og enkelt – og uten avbrudd.

Fleksibilitet for fremtiden
Visse plugin-enheter kan plugges inn og fjernes uten å måtte slå av strømforsyningen, og krever ikke vedlikehold. I tillegg kan de legges til eller endres raskt og kostnadseffektivt.

zucchini busbar

Miljøvennlig
Samleskinner bruker mindre installasjonsmaterialer, og kontaktene kan brukes på nytt eller flyttes. Zucchini samleskinner er milljøvennlige ved slutten av livssyklusen, siden de er enkle å demontere og har rene råmaterialer som enkelt kan separeres og resirkuleres.

Optimalisering av plassbehov
Samleskinner er veldig kompakte og kan brukes til å skape hjørner, og gjør best bruk av plassen.

Forbedret elektromagnetisk kompatibilitet
Zucchini samleskinner i stål gir god beskyttelse mot elektromagnetisk stråling. Sammenlignet med ubeskyttede distribusjonssystemer skaper de et tryggere miljø for både mennesker og elektrisk utstyr.