Skip to main content
Logo print

Samlokaliseringssenter | Legrand Norway

Samlokaliseringssenter

Samlokaliseringssentre må utformes med en klar filosofi i tankene som prioriterer pålitelighet, effektivitet, konsistens og kontinuitet. Designere spiller en viktig rolle: å levere kontinuitet og datasenterservice i verdensklasse døgnet rundt, slik at enhetene er sikre og alltid tilgjengelige. Dette oppnås best ved å se på alle planer, beslutninger og sikkerhetskonsepter fra kundens synspunkt.


Møte forventningerUansett om kunden er et verdensomspennende konsern eller en liten lokal IT-bedrift, viser raske og effektive kommunikasjonskanaler, smidighet og hastighet samt villighet og evne til å gjøre det som kreves, at de har gjort riktig valg m.h.t samlokaliseringssenter.

Før de bestemmer seg for å plassere IT-utstyret i et samlokaliseringssenter, vurderer kundene ofte følgende spørsmål:

 • Kan samlokaliseringssenteret takle den nåværende strømtettheten til stativene med en enkelt strømfordeler på stativet?
 • Og hva med fremtidige behov?
 • Kan samlokaliseringssenteret sørge for tilstrekkelig kjøling for krafttettheten og temperaturkravene til kunden nå og i fremtiden?
 • Hva slags system for ekstern service bruker samlokaliseringssenteret, og kan en tredjepart starte utstyret på nytt ved behov?
 • Er det nødvendig med regelmessig tilgang til rackene i samlokaliseringssenteret, for eksempel for å endre eller reparere IT-konfigurasjon? Hvis så, av hvem? Ville et forvaltningssystem for aktiva på rack-nivå være nyttig?
 • Tilbyr samlokaliseringssenteret DCIM-programvare (Data Centre Infrastructure Management) som del av tjenesten?
 • Hvis ikke, ville en separat DCIM-distribuering være til nytte?
 • Hva må vurderes med tanke på sikkerhet for IT-ressurser, både fysisk og logisk?
 • Hvordan måles faktisk energiforbruk?
Colocation-järjestelmä

Elektrifisering


I alle samlokaliseringssystemer, er strøm en av de største repeterende kostnadene. Strømfordelingsenheten (PDU) er bokstavelig talt den sentrale delen av en smart rack. Ved å velge strømfordelingsenhet med omhu, kan antall strømfordelingsenheter mellom samlokaliseringsleverandørens lokaler og IT-infrastrukturen minimeres. På denne måten får kunden høyest mulig nivå av sikkerhet og nettverk, samt dra nytte av den dobbeltbaserte tilnærmingen og effektivt kunne bruke all strømmen de betaler for hver måned.


For å fastslå strømmen som trengs, er det viktig å kjenne til formfaktoren, riktig antall støpsler og ha en applikasjon med de riktige funksjonene. Du må også vurdere om du trenger 1 kW eller mer enn 100 kW, og likestrøm eller vekselstrøm.

PDU

Valget av passende PDU for det valgte samlokaliseringsmiljøet er avgjørende for å oppnå driftsmessig tilgjengelighet og effektivitetsmål, og for å holde styr på disse for regnskaps- og dokumentasjonsformål.

Gjennom ekstern måling og kontrollert strømforbruk, tillater smarte PDU-er praktisk ekstern oppstart gjennom et integrert webgrensesnitt eller SNMP (Simple Network Management Protocol). På denne måten har kundene alltid tilgang til sine systemkritiske applikasjoner.

 • Kontrollere strømforbruk og/eller energirapportering
 • Overvåking av strømforsyning på rack-nivå
 • Effektiv utgangskontroll
 • Kontroll av rack-tilgang
 • Kontroll av rack-tilgang med IP-kamera
 • Eiendomskontroll
 • Overvåking av forhold: temperatur, luftfuktighet, variasjoner i lufttrykk og vannsensor på gulvnivå
 • Tørrkontaktmåling
 • Ekstern strømstyring og omstart
 • Smart belastningsdeling
 • Planlegging av kapasitet
Ympäristömittarit

Alltid oppdatert – og dokumentert


Når IT-utstyr er plassert i et samlokaliseringssenter utenfor stedet, er overvåking av temperatur og fuktighet i maskinvaremiljøet en uunnværlig måte å sikre og dokumentere maksimal ytelse, effektivitet og tilgjengelighet til maskinvaren i det aktuelle datasenteret.

Det er umulig å overvurdere viktigheten av nøyaktig overvåking av miljøindikatorer. Ved å logge miljødata og overvåke trendene i disse, er det mulig å avgjøre om varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemene (HVAC) i datasenteret fungerer som de skal og om luftsirkulasjonen er tilstrekkelig til å takle varmebelastningen fra IT-utstyret.

I tillegg kan overbelastede systemer og racks identifiseres. De intelligente PDU-ene fra Server Technology og Raritan leverer enestående nivåer av integrert funksjonalitet for miljøsensorer. Plassert i IT-rack vises de på PDU-nettverksgrensesnittet og gir en nøyaktig oversikt over datasenterets indre. Enhetene måler også temperatur, luftfuktighet, variasjoner i lufttrykk, fuktighet ved gulvet og tørrhet i kontakttetningene.

Sikre fysisk sikkerhet


Enkelte nåværende distribusjonsenheter støtter tilgangskontroll for karmdører, slik at for eksempel eksternt vedlikeholdspersonell bare kan få tilgang til de rackene i samlokaliserings-IT-buret som det er gitt ekstern tilgang til. Alle rack-operasjoner logges, noe som gjør det enkelt å gå gjennom driftshistorikken og sikre samsvar.

Det kan være vanskelig for IT-ansatte å overvåke og administrere et eksternt samlokaliseringssenter der plasseringen av ressursene stadig endres. Kjennskap til hvor du plasserer belastningen hjelper både datasenterets eier og kunden til å planlegge kapasitet, og dermed gjøre mest effektiv bruk av alle ressursene. Asset management-systemet gjør at plasseringen av alt rackmontert utstyr i datasenteret kan bestemmes på enhetsspesifikk basis.

De vanligste vanskelighetene med å distribuere DCIM-programvareverktøyet er først å legge til ressurser til verktøyet og deretter vedlikeholde DCIM-databasen etter hvert som systemene legges til, fjernes og flyttes rundt i datasenteret. Kombinasjonen av eiendomsforvaltningsverktøy (AMT) og eiendomsforvaltningssystemer (AMS), samt et støttet DCIM-verktøy, forenkler vedlikeholdet av DCIM, både under bruk av datasenteret og når det endres over tid.

Fire viktige funksjoner for et godt samlokaliseringssenter